به گزارش بازار مشترک از ایلنا، محمد الله داد معاون انتقال و تجارت برق در نشست حاشیه‌ای نمایشگاه بین المللی صنعت برق اظهار داشت: ما در حاضر با تمام کشورهایی که مرکز خاکی داریم، تبادل انرژی داریم، اکنون به عراق، افغانستان و پاکستان صادرات و با ترکیه تبادل برق داریم.

وی افزود: ما با کشور ترکیه تبادل داریم و باید از مزیت اختلاف افق کشور در زمان پیک مصرف استفاده کنیم. ما با این کشور قرارداد زیرو بالانس داشتیم، یعنی ۳.۵روز برق را دریافت و ۳.۵ روز انتقال دهیم.اختلاف پیک مصرف کشورها به تبادل برق کمک می کند.

وی با بیان اینکه اولویت ما تامین برق مشترکین داخلی است، افزود: زمانی که نیاز بیشتری برق به در تابستان  داریم بیشتر نیاز مشترکین داخلی را تامین می کنیم و واردات داریم و مازاد تولید برق در زمان کم باری یعنی ۶ تا ۷ ماه از سال کار صادرات را انجام می دهیم.

وی در پاسخ به ایلنا درباره رقم صادرات و واردات برق کشور گفت: ظرفیت تبادل برق کشور ما بیش از ۲ هزار مگاوات است و ما تقریبا تراز صفری داریم. میزانی که واردات و صادرات برق ما به یک میزان بوده است، از این نظر تعادل خوبی در منطقه وجود دارد و ما دنبال توسعه این رقم هستیم.

الله داد گفت: خط سوم واردات برق از ترکمنستان و همچنین خط سوم واردات برق از ارمنستان را در دست احداث داریم و پیمانکاران این پروژه ها هم ایرانی هستند. 

وی ادامه داد: در حوزه صادرات هم  پروژه های مطالعاتی به پاکستان و عراق و افغانستان در دست اجرا است و برنامه داریم که در مدت کوتاهی تبادل افزایش یابد 

این مقام مسئول بیان داشت: بنا بر این است که حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات از هر بک از خطوط یاد شده واردات از ترکمنستان و ارمنستان افزایش توان داشته باشیم همین میزان هم برای همسایگان شرقی و غربی پروژه داریم و یک خط ۶۰۰ و ۴۰۰ مگاواتی هم با ترکیه ارتباط از طریق پست back to back خوی در دست اخداث داریم و ارتباط ۴۰۰ مگاواتی هم امسال به ظرفیت تبادلی اضافه شد.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: امکان اتصال برق بین ایران و اروپا فراهم شد.

وی افزود: اکنون با ارتباطی که بین کشورمان و ترکیه فراهم شده امکان تبادل برق با اروپا را فراهم آورده است.

وی ادامه‌داد: این کار نیاز به مذاکره های قراردادی و حقوقی دارد که در دست پیگیری است.

معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر اضافه‌کرد: ۲ پروژه air و agir نیز برای ارتباط بین ایران و روسیه در دست اقدام است.

اله داد در باره ارتباط با سایر کشورها از طریق خطوط زیر دریایی، گفت: ارتباط با عمان مد نظر بود، اما در حال حاضر از نظر اقتصادی توجیه ندارد.

وی اظهار داشت: پروژه مطالعاتی ارتباط برقی با قطر نیز در حال پیگیری است.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید