به گزارش بازار مشترک از دیلی صباح، داده های جمع آوری شده توسط آژانس Anadolu (AA) نشان می دهد که حجم تجارت در مناطق آزاد تجاری ترکیه در سال 2020 از 22 میلیارد دلار (155.27 میلیارد TL) در مقابل 19.6 میلیارد دلار در سال گذشته بود.

نیمی از 18 منطقه آزاد تجاری این کشور با افزایش مبادلات و باقی مناطق با کاهش مبادلات روبرو بوده است. 

استانبول، پایتخت تجاری این کشور، با 5 برابر افزایش شاهد بیشترین رشد و به دنبال آن، ریزه شمال شرقی و استان دنیزلی در جنوب غربی بیشترین رشد تجارت را داشته اند.

از نظر حجم مبادلات، منطقه آزاد اژه با بیش از 3.85 میلیارد دلار در صدر لیست قرار گرفت و پس از آن منطقه استانبول با 3.64 میلیارد دلار و منطقه آزاد در جنوب استان مرسین با 2.52 میلیارد دلار قرار دارند.

مناطق آزاد ترکیه بیشترین تجارت را با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و کشورهای اتحادیه اروپا داشته اند که در سال گذشته در مجموع 9.6 میلیارد دلار بوده است. از این مبلغ 6.4 میلیارد دلار، تجارت با کشورهای اتحادیه اروپا در سال 2020 بوده که نسبت به سال قبل 8.34 درصد افزایش داشته است.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید

آگهی