دکتر سید جلال ابراهیمی- رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه

درحالیکه قیمت مصرف کننده به صورت ماهانه 81/4 درصد در ترکیه افزایش یافته است تورم سالانه به 44/54 رسید این امر درحالیست که قیمت ها در عرصه تولید و عرضه  به بازار مصرف پس از 28 سال به سه رقمی رسید و نسبت به ماه مشابه سال قبل به بالاتراز 105 درصد افزایش یافت یعنی بیشتر از دوبرابر سال قبل.
موسسه آماری TUIK اعلام کردکه قیمت مصرف کننده به صورت ماهانه 81/4 درصد بوده و تورم سالانه به 44/54 رسیده است در مقایسه با سنوات قبل فقط در یک دوره یعنی سال 2002 یعنی بیست سال قبل تورم در ترکیه به 7/52 رسیده بود از سوی دیگر قیمت های تولیدکنندگان نسبت به ماه قبل 22/7 درصد افزایش یافته است یعنی به صورت سالانه با رقمی برابر با 105 درصد افزایش  تورم در  قیمت تولید درحالیکه افزایش سالانه قیمت تولیدکننده در قیمت نفت خام و گاز طبیعی  با 7/213 درصد بوده است و تولید و توزیع برق ،گاز، بخار و تهویه مطبوع به بالاتر از 202 درصد یعنی به 51/202 درصد رسیده است.
کمترین افزایش درصد در بخش آب و تصفیه و توزیع 73/33 ، پوشاک 41/34 و فرآورده های وارداتی با 68/37 درصد بوده است.
بیشترین درصد گروه های مصرفی مواد غذایی نوشیدنی های غیرالکلی و کالاهای خانگی بوده است.
باید نقش حمل و نقل و لجستیک را در افزایش قیمت ها از نظر دور نداشت که کمترین افزایش در گروه ارتباطات قریب 12 درصد بوده است و به طور کلی بهداشت قریب 33 درصد ، حمل و نقل 75/75 ، ملزومات خانگی قریب 5/6 درصد و مواد غذایی ،آشامیدنی غیرالکلی 47/64 بوده است.

 
تورم ترکیه از 50 درصد گذشت
 
در یک نگاه کلی ....

تورم و افزایش قیمت ها در ترکیه هیچ ایستایی نداشته و در حال افزودن آمار درصد ها است.
از سوی دیگر با توجه به افزایش بهای مواد سوختی و بنزین صف های طولانی مسافرین شهری در ایستگاه های مترو ، متروبوس، اتوبوس در کلان شهرهای ترکیه چشمگیر است بهای هر باک (پر بنزین) به پول ایران به دو میلیون و هفتصد هزار تومان رسیده یعنی قیمت بنزین در بعضی از شهرها به لیتری چهل هزار تومان قریب 22 لیر ترک رسیده است و این امر باعث شده که بسیاری از شهروندان ترکیه از آوردن اتومبیل به خیابان خودداری کنند چون قادر به تامین پرداخت اضافه بهای  بنزین را ندارند.
افزایش قیمت انرژی در ترکیه در انتقال و جابه جایی کالاهای اساسی و شرکت های پخش و شبکه های توزیع مشکلات قراردادی به وجود آورده و از طرفی بالارفت قیمت نفت و گاز و انرژی با 214 درصد افزایش نسبت به سال قبل عامل توقف بسیاری از واحدهای تولیدی گازسوز گردیده است.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید