REUTERS / Flavio Lo Scalzo  ©

بازار مشترک: دونا دی کامپیلیو محبوب ترین تفرجگاه کوهستانی در بین ایتالیایی ها محسوب می شود. جای تعجب نیست که آنها او را «ملکه آلپ» می نامند. فصل زمستان در پیست های اسکی ایتالیا از پایان نوامبر تا آخر هفته عید پاک سنتی ادامه دارد. مدونا دی کامپیلیو محبوب ترین تفرجگاه کوهستانی در بین ایتالیایی ها محسوب می شود.

REUTERS / Flavio Lo Scalzo  ©

REUTERS / Flavio Lo Scalzo  ©

REUTERS / Flavio Lo Scalzo  ©

REUTERS / Flavio Lo Scalzo  ©

REUTERS / Flavio Lo Scalzo  ©

REUTERS / Flavio Lo Scalzo  ©

مدونا دی کامپیلیو یک تفرجگاه شیک است، جایی که مردم نه تنها به دلیل مسیرهای طولانی زیبا به آنجا می آیند، بلکه برای آفتاب گرفتن در زیر آفتاب زمستانی که در اینجا فراوان است. البته با نشان دادن گواهی واکسیناسیون.

REUTERS / Flavio Lo Scalzo  ©

پیست های اسکی در ایتالیاجزء بهترین های اروپا محسوب می شوند. چشم اندازهای غیر معمول و پیست های اسکی جذاب، همراه با زیرساخت های توسعه یافته، ایتالیا را به یکی از محبوب ترین مقاصد در فصل اسکی تبدیل کرده است.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید