منصور پوریان، رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام کشور، در گفتگو با خبرنگار «بازار مشترک» با اشاره به صدو مجوز دام زندۀ غیر مولد از سوی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: این موضوع در تاریخ اردیبهشت ماه سال جاری مطرح شد و شورای قیمت‌گزاری به دلیل وضعیت دام کشور، مصوب کرد که مقداری از این دام صادر شود و این امر مشخص شد، اما متأسفانه تا به امروز این موضوع به اجرا در نیامده است.

رکود تورمی صنعت دام را دچار بحران کرده است

وی در ادامه، صنعت دامپروری را در یک رکود تورمی ارزیابی و با اشاره‌ به‌ این‌ امر‌ که این رکود تورمی سبب شده است که کل این وضعیت دچار بحران شود، اضافه کرد: از یک سو خشکسالی، کم آبی، گران شدن نهاده، شرایط بد اقتصادی، بیماری کرونا متأسفانه آثار منفی مستقیمی روی تولید و به ویژه تولید دام داشته است و از سوی دیگر با کاهش تقاضا، جمعیت دامی بسیار زیادی بر روی دست دامداران و تولیدکنندگان دام ماند و از سویی دیگر نیز این عزیزان نهاده را با قیمت گران می‌خریدند و تولید نیز زمانی که به مرحلۀ عرضه می‌رسید، تقاضایی برای خرید آن وجود نداشت.

این مقام مسئول، با تأکید بر این مفهوم که حجم زیادی از این دام با توجه به شرایط موجود در دامداری‌ها ماند و به همین خاطر، شورا بارها و بارها این نکته را تذکر داده و به تبع آن جلسات متعدد کارشناسی تشکیل شده است، افزود: می‌بایست حوزۀ خاصی برای صنعت دامپروری کشور تعریف شود تا کم کم به کمک تشکیل این حوزه، دامپروری از این روند خارج شود و در نهایت تورم مود در آن از بین برود. 

پوریان، تعریف حوزه را به این معنا برشمرده که بخشی از دام تولیدی کشور می‌بایست صادر شود و صادرات دام نباید متوقف شود و با اشاره به این عرضه و تقاضا در بازارا می‌بایست برابر باشد و امروز، می‌بینیم که عرضه زیاد و تقاضا پائین است، ادامه داد: در برخی از فصول سال نیز دیده می‌شود که تقاضا بالا است و عرضه کفاف این تقاضا را ندارد، بنابراین باید حجم زیادی از گوشت را ذخیره سازی کرد تا زمانی که تقاضای گوشت در بازار بالا رفت، این حجم از گوشت در بازار تزریق شود تا هم سبب تأمین تقاضا می‌شود هم در تعیین قیمت نقش دارد و هرگز اجازه نمی‌دهد که قیمت گوشت بالا برود.

نیاز است برای بازار مصرف گوشت ارزان قیمت تهیه شود

رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام کشور، ضمن ابراز تأسف از این موضوع که چون حوزه بد تعریف می‌شود، دیده می‌شود که تعادل در این حوزه وجود ندارد و این مشکلات، ناشی از همین عدم تعادل است، اظهار داشت: به همین دلایل است که لازم است بخشی از دام صادر شود، صادرات انجام شود و نیاز است که برای بازار مصرف گوشت ارزان قیمت تهیه شود و در برخی از موارد نیز می‌بینیم که گوشت ارزان قیمت از طریق واردات از بازارهای کشورهای شرقی نیز می‌تواند تأمین شود. 

وی با تأکید بر این مفهوم که قسمتی از دام‌هایی که توسط دامدار آمادۀ ارائه به بازار شده است، می‌بایست خریداری شود تا روی دست دامدار نماند، زیاد شدن وزن دام، گرفتن چربی و بالا بردن هزینه‌های تولید و نگاهداری دام را از جمله پیامدهای ماندن دام بر روی دست دامدار برشمرده و بر همین اساس، بااشاره‌به‌این‌‌که در این زمان شرکت پشتیبانی ورود می‌کند، گوشت مازاد را خریداری و ذخیره‌سازی می‌کند و زمانی که نیاز باشد این گوشت را وارد بازار می‌کند و این اتفاق در سال گذشته که 7 هزار تن گوشت خریداری شد، تصریح کرد: امور دام، چون متصدی تولید گوشت قرمز در کشور است، می‌بایست تعیین کننده چه اندازه مازاد دارد و باید بگوید که چه اندازه دام در یک بازۀ زمانی امکان صادرات دارد و حتماً این دام، باید دام نر باشد تا دام ماده و مولد ازکشور خارج نشود. 

پوریان، با اشاره‌ به‌ این‌‌ که در بخش گوساله نیز مازاد وجود دارد و بخش مازادی که باید صادر شود، از نظر نوع و وزن مشخص شده اند که در این میان، دام‌های وزن بالا باید از کشور خارج شوند و در اولویت قرار می‌گیرند، خاطر نشان کرد: من به عنوان یک کارشناس خبره در این کار به کسانی که در این کار، در حوزه‌های مسئولیتی و تصمیم‌گیری مثل وزارت جهاد کشاورزی هستند، پیشنهاد دادم که چون با توجه به خشکسالی و کم آبی، میزان دام ضعیف شده در بخش عشایر زیاد داریم و از سوی دیگر میزان دام زیادی پروار شده است و این دام، روی دست پرواربند مانده است و پروار بند نمی‌داند که این دام را چه کار کند، اجازه بدهیم مقداری از این دام که توسط پرواربند، پروار شده است صادر شود و متعهد شود که در ازای این دام صادر شده، بیاید و مقداری از دام عشایر را بر اساس یک پروسۀ تعریف شده خریده و پروار کند. 

این مقام مسئول، با اشاره به این موضوع که در این روند هم دام از عشایر خریده می‌شود و هم پروار دام در کشور استمرار می‌یابد واز سویی دیگر دامی که مازاد نیاز است می‌تواند از کشور خارج شود، یادآور شد: خوشبختانه می‌توان گفت که در شش ماهۀ دوم سال جاری هیچ گونه کمبودی در تأمین گوشت مورد نیاز کشور نخواهیم داشت، چرا که کل نیاز مصرف گوشت در شرایط عادی یک میلیون تن است و این در حالی است که در شش ماهۀ نخست سال، تولید بالا و مصرف پائین بوده و در نتیجه، بخش بسیار مهم و قابل توجهی از این گوشت ذخیره شده است. 

میزان تولید گوشت قرمز در شش ماهۀ دوم سال جاری در حدود 650 هزار تن و میزان مصرف 400 هزار تن خواهد بود

رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام کشور، با اذعان‌ به‌ این‌ امر‌ که در حال حاضر که در ماه اول نیمۀ دوم سال هستیم و آن گونه که می‌بینیم، مطمئن هستم که مصرف گوشت ما در شش ماه پیش رو، چه در دام سبک و چه در دام سنگین بیشتر از 400 هزار تن نخواهد بود، گفت: میزان تولید در شش ماهۀ دوم سال جاری در حدود 650 هزار تن خواهد بود، حال این تولید در زمانی تولید و ذخیره می‌شود و در برخی از موارد دیده می‌شود که این نهاده به صورت دام ایستاده و دامی که به هر روی گوشت است و باید به بازار مصرف ورود کند، دیده می‌شود.

وی با اشاره‌ به‌ این‌‌ که اگر بخواهیم کل مصرف کشور را در نیمۀ باقی ماندۀ سال جاری در شرایط عادی جمع بندی، کرونا از بین برود، بازار رسیدن گوشت به دست پرمصرف‌ها باز باشد و تقاضا بالا برود، کل مصرف ما به 400 هزار تن نخواهد رسید، افزود: بنابر این این 400 هزار تن، تولیدی است که در حال حاضر موجود است و این رقم، تولید موجود جدای از مازاد است که باید 6-7 رأس دام سبک و 200 تا 250 هزار رأس گوساله را از این آمار جدا کنیم، در نهایت تولیدی که در حال حاضر نفس زنده دارد و موجود است، چیزی در حدود 650 هزار تن است و باز هم ما مازاد داریم. 
این مقام مسئول، مازاد دام در کشور را جمعیت بسیار زیادی دانسته که اگر بخواهیم ضریب تبدیلی آن را روی گوشت بیاوریم، تقریباً عددی بین 700 تا 720 هزار تن تولید گوشت را در کشور خواهیم داشت، ادامه داد: به همین دلیل می‌نتوان گفت که نه تنها بازار گوشت کشور با مشکل مواجه نخواهد شد، بلکه تقاضا به حدی نخواهد رسید که از عرضه پیشی بگیرد و عرضه تا پایان سال از تقاضا جلوتر خواهد بود.

پوریان، ضمن ابراز تأسف از این امر که برخی همواره اخباری ضد و نقیض اعلام می‌کنند و با تأکید بر این مفهوم که خود همواره در بازار گوشت فعالیت و رصد دارد و به یقین می‌تواند بگوید که چنین چیزی وجود ندارد، اظهار داشت: من می‌دانم که در کشور چه اندازه گوشت و چه اندازه دام ایستاده، به معنای دامی که هنوز کشتار نشده در کشور وجود دارد. 

برابری عرضه و تقاضا موجب طی مسیر عادی تولید دام می‌شود

وی با تأکید بر این که می‌توان با صادرات این کمک را به این حوزه بکنیم که عرضه و تقاضا را برابری ببخشیم و آن را متعادل سازیم، تصریح کرد: برابری عرضه و تقاضا در حوزۀ دام می‌تواند به این امر منجر شود که تولید مسیر عادی خود را طی کند.

پوریان، بااشاره‌به‌این‌‌که صادرات دام روی قیمت گوشت تأثیر نخواهد گذاشت، دام صادراتی را دام مازاد برشمرده که بازار داخلی به هیچ عنوان به دنبال خرید آن نخواهد بود و بر همین اساس، خاطر نشان کرد: متأسفانه این دام‌ها به شدت حجیم و پرچرب شده اند و آن چنان پرچرب که بازار داخلی تقاضای آن را نمی‌کند و به همین دلیل تصمیم بر آن شد که این دام، برای جلوگیری از ضرر بیش از حد دامدار و آسیب‌زائی صادر شود و این امر، نه تنها تأثیر منفی قیمتی بر روی چرخۀ بازار دام نخواهد داشت، بلکه موجب خواهد شد تا چنان که در حال حاضرف عرضۀ دام انبوه و زیاد است، همین مسیر را طی کند و متوقف نشود.

رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام کشور، با تأکید بر این مفهوم که تصور نمی‌کند که قیمت گوشت برای مصرف کننده بالاتر از حدی که امروز وجود دارد، برود، گفت: اگر بخواهیم تعریف درستی از بازار داشته باشیم، باید بگوئیم که گرانی موجود در بازار از بالا بودن تقاضا و کم بودن عرضه ایجاد می‌شود، حال آن که در شرایط فعلی، عرضه بسیار بالا وتقاضا بسیار کم است و به همین دلیل می‌توان گفت که این میزان دامی که برای صادرات تعریف شده است، دام چاق پرچرب است.

به عدد در نظر گرفته شده برای صادرات دام معترض هستیم

این مقام مسئول، بااذعان‌به‌این‌امر‌که عدد تعریف شدۀ امور دام برای صادرات به حدی پائین و کم است که اصلاً تأثیری بر روی حجم دام در کشور ندارد و شورای تأمین‌کنندگان دام کشور به این عدد معترض است، افزود: خروج این میزان دام از کشور، بسیار کم است و بنابراین هیچ تأثیری ندارد و هرگز تأثیر آن دیده نخواهد شد. 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید

آگهی