متن یادداشت دکتر سید جلال ابراهیمی، مدیر مرکز پژوهش و تحقیقات ایران و ترکیه که به طور اختصاصی در اختیار «بازار مشترک» قرار گرفت، به شرح زیر است:

سهم انرژی خورشید در ظرفیت مصرفی برق ترکیه افزایش یافت در حالی که تولید برق ترکیه از ژانویه 2021 تا ژوئن به 8/188 میلیارد کیلوات رسید از کل تولید انرژی 8 میلیارد کیلوات ساعت برق از انرژی خورشیدی به دست آمد و سهم انرژی خورشیدی به 5/7 درصد از سهم کل تولید برق ترکیه رسید و سهم انرژی تجدید پذیر به 14 درصد افزایش یافت.

تمرکز بر استفاده از منابع داخلی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی منابع انرژی پاک تقریبا 42 هزار مگاوات را در ترکیه تشکیل می دهد. سهم انرژی خورشید تا پایان ژوئن 5/7 درصد و سهم انرژی تجدید پذیر در توان تولید به 14 درصد رسید.
هم اکنون تعداد نیروگاهای تولید برق از انرژی خورشیدی به 7 هزار و نهصد و نود و پنج افزایش یافته است. بدین ترتیب سولار سهم خود را به 2/4 از کل برق کشور ترکیه رسانده است.

بیشترین ظرفیت انرژی خورشید در شهر قونیه است که شهر آفتابی است با 9/14 مگاوات و بعد مناطق آنکارا، کایسری و ازمیر 294 است. هم اکنون در شهرهای شانلی اورفا، قاض آنتب، مانیسا، آنتالیا و به طور کلی در 14 شهر ترکیه از ظرفیت های انرژی خورشیدی بهره گرفته می شود.

ایران این مملکت آفتاب تابان و کویر نمک و کویر لوت با این همه امکان برداشت و استفاده چقدر از توان انرژی خورشیدی بهره می گیریم.
 در ایران طبق آخرین گزارش سازمان انرژی های تجدید پذیر ظرفیت تولید برق از محل انرژی ها تجدید پذیر 59/844 مگاوات است و سهم انرژی بادی 18/303 مگاوات.

نیروگاهای زیست توده ایران: ظرفیت 56/10 مگاوات یک درصد از انرژی را از آن خود ساخته که منابع انرژی تجدید پذیر کشور نیروگاهای خورشیدی، بادی، برق آبی کوچک، بازیافت حرارتی در لیست توده است.

متاسفانه هنوز تولید پنل های خورشیدی به صورت مونتاژ سلول های خورشیدی و نصب مدار و تهیه روی پانل خورشیدی صورت می گیرد.

با توجه به این که ایران در میان مدارهای 25 تا 40 درجه عرض جغرافیایی قرار دارد از لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در رده بسیار بالایی قرار دارد و میزان تابش خورشیدی بین 1800 تا 2200 کیلوات ساعت بر متر مربع در سال است که بالاتر از میزان جهانی است.
یکی از مدیران عامل کارخانجات سیمان می گفت 80 درصد کارخانجات سیمان می توانند بیشترین نیروی برق مصرفی خود را از انرژی خورشید دریافت و در صورت مساعدت وزارت نیرو حتی با نصب سلول های خورشیدی بیشتر در فضاهای همسو با واحد تولید اضافه تولید را در اختیار وزارت نیرو بگذارند. ایران در یک کارخانه تولیدکننده پنل های خورشیدی PV را در اندازه های 2x1 متر تولید می کند که در 72 سلول خورشیدی را در خود جای می دهد.

ایران در کویر مرکزی، لوت، خراسان جنوبی، کرمان جنوب ایران، دشت مغان و غرب کشور بیشترین توان تولید انرژی خورشیدی را دارد.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید

آگهی