به گزارش بازار مشترک و به نقل از ایرنا، از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مطابق بند (۷) ماده واحده قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن، تشخیص ضرورت‌های فنی و اقتصادی ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی به عهده مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی مربوطه است.

همچنین به موجب بند (۸) ماده واحده قانون یاد شده، مسئولیت ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید با تصویب هیات وزیران، برعهده مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی قرار دارد. بنابراین طی شدن فرآیندهای قانونی درخصوص مکان‌ یابی و تشخیص ضرورت‌های فنی و اقتصادی ایجاد یک شهرک صنعتی پیش از صدور مصوبه هیأت وزیران و یا ایجاد و توسعه نواحی صنعتی قبل از صدور مصوبه آن در مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی مفروض است.

علاوه بر این، ممنوعیت موضوع ماده (۱۴) مصوبه شماره ۲۱۲۳۲۶ت/۴۶۳۲۰هـ در تاریخ ۱۶ اسفند سال ۱۳۹۰هیات وزیران ناظر بر ایجاد صنایع در خارج از شهرک‌های صنعتی شهرهای تبریز، شیراز، اهواز، اراک و مشهد تا شعاع ۳۰ کیلومتری وفق استفسار سازمان حفاظت محیط زیست، شامل خود شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز شده و ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی موجود در محدوده مذکور را با چالش مواجه کرده است.

لذا سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با توجه به تعابیر مختلف از آیین نامه مذکور و بروز اشکالات اجرایی، مطابق متن پیشنهادی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به دفتر هیأت دولت ارسال شده است، خواستار اضافه کردن تبصره‌ای به ذیل ماده (۱۴) این مصوبه به منظور مجاز بودن ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی در محدوده شعاع ۳۰ کیلومتری شهرهای مذکور شده است.

این درخواست مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت طی می‌کند.

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید

آگهی