بازار مشترک: منصور پوریان رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام کشور با اشاره به موضوع کشتار دام مولد در کشور به خبرنگار «بازار مشترک» گفت: مشکل از اینجا ناشی می‌شود که ‌تولیدکننده در یک زمان ویژه یا در زمانی که نیاز دارد، مورد حمایت قرار نمی‌گیرد. این بحث صرفاً مختص ‌تولیدکننده است. تولید کننده، در بخش گوسفند و گوساله 2 نوع محصول تولید می‌کند که یکی ماده و دیگری نر است و این دو تفاوتی با یکدیگر ندارند. حالا او سعی می‌کند تا قسمت مادۀ مولد خوب را نگاه دارد و به هیچ عنوان نفروشد، چرا که کارخانۀ تولید اوست و از سوی دیگر سعی می‌کند که نرها و مازاد دام خویش را عرضه کند.

بازار گوشت به دنبال سود است
وی اضافه کرد: وقتی که بازار گوشت داخلی ما، در بخش نر، مثلاً گوشت گوساله، از فرآیند تولید تا بسته‌بندی و کارتن برای ‌تولیدکننده در هر کیلو 122 هزار تومان آب می‌خورد و گوشت ماده گاو نیز در هر کیلو 90 هزار تومان پای دامدار تمام می‌شود یک فاصلۀ قیمت 30 هزار تومانی به وجود می آید تا این گوشت به بازار برسد و همین امر موجب می‌شود که بازار گوشت بیشتر طالب ماده باشد؛ به همین دلیل است که گوشت نر را نمی خرند و به مشتری عرضه نمی کند و بیشتر به سراغ ماده می‌روند، چون به دنبال سود هستند.
رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام کشور بیان کرد: بازار گوشت، به دلیل قیمت به دنبال کشتار ماده می‌رود و این برای او بسیار جذاب تر است چون قیمت پائین تری را برای آن می‌پردازد و در مقابل، گوشت نر اصلاً برای او جذابیت ندارد. با این اوصاف نباید فراموش کرد که خوراک دام هم گران است و شرایط خاص خود را دارد. 
وی برای حل مشکل دام به بیان راهکار پرداخت و گفت: راه حل این است که دولت ورود کند و شرکت پشتیبانی که مسئول این ماجرا است خرید را با قیمت مصوب و منصفانه از دامدار انجام بدهد تا موجب شود دامدار از عرضۀ دام مولد خویش در بازار جلوگیری کند؛ یعنی دیگر نیازی نباشد که ماده را عرضه؛ اما باز به قیمت مناسب. ضمن اینکه فشاری که روی دامدار وجود دارد حاصل محصول نهاده و نبود بازار است، این است که امروز او می‌بایست ماده را کشتار و به بازار عرضه کند و این موضوع بدان دلیل است که مشتری او در بازار طالب گوشت ماده است. 

دولت با بخشنامه، موضوعات مربوط به دام را معطل خویش می‌کند
پوریان در ادامه خاطرنشان کرد: راه حل این مشکل صادرات است؛ چرا که بازار، دام نر را با این قیمت نمی‌خرد و همین امر موجب می‌شود که این دام روی دست دامدار بماند و دامدار با مشکل مواجه ‌شود. حال باید دولت بیاید یا خرید حمایتی را انجام بدهد یا به تکمیل ذخایر خود با قیمت مناسب فکر کند یا باید صادرات صورت بگیرد؛ چرا که در صادرات فقط برۀ نر و گوسالۀ نر صادر می‌شود و این بدان معناست که تنها راه حل نجات این مساله صادرات است. 
رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام کشور با اذعان براینکه دولت با بخشنامه، مصوبه، دستور این موضوع را معطل کرده است تصریح کرد: مشکلات مربوط به دام، امروز به وجود نیامده است، بلکه امروز به مرز انفجار رسیده و ترکیده است. این موضوع مربوط به سال پیش است و آنقدر نسبت به آن کم توجهی شد که امروز به انفجار رسید و این انفجار موجب ترکیدن حوزه‌های دیگر نیز خواهد شد و دیگر چیزی برای ماندن وجود ندارد.
پوریان با بیان اینکه دامداران ما امروز برای حفظ بقاء می‌جنگند توضیح داد: منِ ‌تولیدکننده،  7 هزار رأس دام دارم و در این میان خریداری وجود ندارد تا دام مرا بخرد و اجازۀ صادرات هم ندارم. اگر در این شرایط دام خود را حراج هم بکنم کسی از من چیزی نخواهد خرید. چون بازار داخلی این کشش را ندارد؛ بنابراین دولت باید در این زمینه اقدامی انجام دهد
وی در ادامه به شرح مشکلات موجود در حوزه قیمت گذاری دام پرداخت و گفت: چند روز طول می‌کشد تا خرید دام در حوزۀ داخلی را قیمت گذاری کنیم و چند روز در این حوزه با مشکل مواجهه خواهیم بود. اگر قرار است بخرید، یک قیمت مشخص وجود دارد، پس خرید را انجام بدهید که دام صادر شود، دیگر چه نیازی به این پروسه‌های طولانی است که همین طور ادامه پیدا می‌کند؟ این پروسه‌ها همین طور در اتاق‌ها و طبقات وزارتخانه‌ها می‌چرخد و محصول آن در آخر چیز خوبی از آب در نمی‌آید و عدم تصمیم‌گیری، بی ثبات بودن در تصمیم‌گیری و نبود یک تصمیم واحد و دیگر موضوعات اثرات خود را می‌گذارد.

مگر گمرک دولت جداگانه‌ای است که نهاده دامی از ان خارج نمی‌شود؟
رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام کشور در ادامه به موضوع نهاده های دامی که در گمرک دپو شده اند اشاره کرد و گفت: هم در جامعۀ تولیدی و هم در جامعۀ دولتی یک رودربایستی ساده با خودمان داریم. حال امروز با این سؤال مواجه هستیم که چرا وقتی خوراک گران است، دام، دامدار و صنعت دام به دلیل نبود و گرانی خوراک در حال نابود شدن است، نهاده دامی در گمرک کشور من دپو شده و از گمرک خارج نمی‌شود؟ مگر گمرک دولت جداگانه‌ای است که نهاده دامی از آن خارج نمی‌شود؟ این گونه می‌توان از تولید حمایت کرد؟ 
پوریان با بیان اینکه امروز مرغدار و دامدار به دلیل نبود نهاده، ورشکسته شده و کار و کسب خود را تعطیل کرده اند، اذعان کرد: حقیقت این است که 4 میلیون رأس دام در فلان بندر متوقف شده است و در مقابل نیز می‌بینیم که دولت با خود و جامعه رو راست نیست. اگر مشکلی در این حوزه یا مسائل مربوط به ارز در این میان وجود دارد، با دپو کردن نهاده در گمرک حل نمی‌شود، چرا که این مسائل ارتباطی با یکدیگر ندارد؛ این مسائل اداری است و زمان خاص خود را می‌برد، اما در عین حال نهاده می‌تواند سریع وارد کشور شود، در اختیار واحدها قرار بگیرد و روند کار به سرعت انجام شود. این امر به چه معناست که دام در گمرک بماند؟

در حال نابود کردن رتبۀ هجدهم دامداری دنیا هستیم
به گفته پوریان دپو کردن یک سال، صنعت بزرگ دامی را که در رتبه هفتم جهانی بود و در داوری‌های زیادی  حضور داشت را به نابودی کشاند؛ با این روال همان طور که صنعت مرغداری را نابود کرده ایم، رتبۀ هجدهم دامداری در دنیا را نیز به سمت نابودی برده ایم.  
وی در پاسخ به این سوال که مجلس درخصوص مهم ترین وظیفه خود که نظارت است، در بازدید از گمرکات چه نقشی  ایفا کرده است به خبرنگار «بازار مشترک» گفت: امروز نمایندگان مجلس فقط برای خود برو و بیا و بحث‌های سیاسی راه انداخته اند؛ حال آن که با صحبت کردن، با نقد کردن و با منتقد شدن در حوزه‌ای مشکل حل نخواهد شد. نمی‌دانم منظور نمایندگان مجلس از این کار چیست؟ امروز بیش از یک سال است که نهاده‌های دامی در گمرک دپو شده اند. چرا این اتفاق افتاده است؟ این دام باید با نظارت در اختیار واحدهای تولید گوشت قرار بگیرد.
پوریان با انتقاد از عملکرد نظارتی مجلس در گمرکات گفت: نمایندگان فقط سرکشی می کنند برای این که بگویند ما رفتیم و کاری انجام دادیم. این نوع مدیریت در این شکل غلط است و صرف این که من رفتم، گفتم، دفاع کردم و انجام دادم، نوعی از مدیریت غلط است که با حرف حل نمی‌شود و باید توجه کرد که مشکل در صنعت دامپروری کشور است و در این زمینه دچار آسیب هستیم.
رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام کشور اضافه کرد: این نهاده نباید بعد از ورود به این شکل دپو شود. اگر مشکل در بحث ارزی وجود دارد، این موضوع مربوط به دامدار یا جامعۀ تولید دام نمی‌شود. این کارها و این دست روی دست گذاشتن‌ها صنعت دام را سرکوب و نابود کرد. این موضوع برای منِ دامدار که امروز در صنایع دامپروری و گوشت فعالیت می‌کنم، بسیار تلخ و دردآور است.
رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام کشور در پاسخ به این سوال که آیا دولت منتخب قادر به حل مشکلات صنعت دام خواهد بود یا خیر، اذعان کرد: صنعت دامپروری و امورات آن، به حدی ساده است که نه می‌توان آن را با صنعت پیچیدۀ خودرو مقایسه کرد و نه می‌توان آن را در مقابل صنعت‌های دیگر قرار داد. امروز خیلی راحت می‌توان زمینه‌ای را فراهم آورد که تولید کنندۀ داخلی به کار خویش ادامه دهد، تولید یا حتی صادر کند.
وی افزود: در بخش نهاده، همین وارد کنندگان و تجار ما می‌توانند خودشان نهاده را وارد کنند، چرا که باید گفت این نهاده‌ها شامل تحریم‌ها نیست و اصلاً هر دولتی که روی کار می‌آید؛ ساده ترین کارش همین مدیریت سیستم صنعت دامپروری است، چرا که مدیریت آن، به دلیل این که تمام تولیدات در داخل کشور انجام می‌شود، بسیار راحت است و همین نهاده‌ها را می‌توان با قرارداد بستن با کشاورز و دامدار در همین کشور تولید کرد و این موضوع، بسیار ساده است.

می توان با یک بازرگانی ساده و روان تولیدات دامی را رشد داد
پوریان با تاکید بر اینکه صنعت دامپروری در این دولت، در حوزۀ بازرگانی عقیم شده است اظهار داشت: این بدان معناست که در این صنعت، اجازۀ صادرات و ایجاد تنوع وجود نداشت، این صنعت، به صنعتی یک طرفه مبدل شد که تنها یک تولیدکننده در آن وجود دارد که تولید می‌کند و بازار داخل آن را می‌بَرد و اگر نبَرد، مانند مرغ روی دستش می ماند؛ در صورتی که این حوزه می‌تواند با یک بازرگانی ساده و روان، ‌تولیدکننده را، رشد و توسعه بدهد که به یک خودکفایی خوب در این زمینه در داخل کشور برسیم.
رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام کشور معتقد است صنعت دامپروری ما، هم در بخش گوسفند و هم در بخش طیور صنعت بسیار بزرگی است بنابراین، اگر این حوزه در بازرگانی ساده گرفته شود این قبیل مشکلات به راحتی حل خواهد شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: صادرات دام راحت است و سال هاست که این کار انجام می‌شود. در بحث تولید داخل و فرآوری کار بسیار ساده‌ای است و تنها، بخشِ تولیدِ نهاده از بزرگترین مشکلات ماست که آن را نیز می‌توان با واگذاری به تجاری که محصول صادر می‌کنند مدیریت کرد و در نهایت از آن‌ها خواست که در مقابل محصولی که صادر می‌کنند، دام وارد کنند و همین نهادۀ دام را می‌توان در اختیار دامداران گذاشت. کار خیلی سخت، سنگین و عجیب و غریبی نیست.
پوریان در پایان سخنانش تاکید کرد: تمام موارد مربوط به دام در همین کشور تولید می‌شود و نیاز به واردات ندارد. از نژاد گرفته تا دیگر موضوعات. برای نهاده هم می‌توان بخش مهمی از آن را داخل کشور تولید و بخش دیگری از آن را توسط همین تولید کنندگان و همین دامداران وارد کرد. پیش از این در ازای واردات گوشت، صادرات هم انجام می‌دادیم؛ پس این کار بسیار ساده‌ای است. 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید

آگهی