REUTERS / FLAVIO LO SCALZO  ©

ومیایی مصری در بیمارستان میلان
 


REUTERS / FLAVIO LO SCALZO  ©

مومیایی مصری در موزه برگامو ایتالیا
 


REUTERS / FLAVIO LO SCALZO  ©

ماده سازی مومیایی برای جابه جایی به بیمارستان میلان
 


REUTERS / FLAVIO LO SCALZO  ©

محققان در حال جابه جایی مومیایی مصری از برگامو به میلان


REUTERS / FLAVIO LO SCALZO  ©

سکن مومیایی در میلان
 

REUTERS / FLAVIO LO SCALZO  ©

آماده سازی مومیایی برای جابه جایی به بیمارستان میلان
 

REUTERS / FLAVIO LO SCALZO  ©

حققان در حال جابه جایی مومیایی مصری از برگامو به میلان
 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید

آگهی