این شهر به یک قهرمان نیاز دارد: مردی با لباس مرد عنکبوتی بمبئی را ضد عفونی می کند. 

 

 

AP PHOTO / RAJANISH KAKADE  ©

مردی با لباس مرد عنکبوتی ایستگاه قطار در بمبئی هند را ضد عفونی می کند

 

AFP 2021 / PUNIT PARANJPE  ©

کارمند شرکت داروسازی آشوک کورمی با لباس مرد عنکبوتی اتوبوسی در بمبئی را ضد عفونی می کند
 

REUTERS / NIHARIKA KULKARNI  ©

 

AFP 2021 / PUNIT PARANJPE  ©

مرد عنکبوتی اتوبوسی در بمبئی را ضد عفونی می کند
 

REUTERS / NIHARIKA KULKARNI  ©

مردی با لباس مرد عنکبوتی ایستگاه قطار در بمبئی هند را ضد عفونی می کند
 

AP PHOTO / RAJANISH KAKADE  ©

 

AP PHOTO / RAJANISH KAKADE  ©

مرد عنکبوتی اتوبوسی در بمبئی را ضد عفونی می کند
 

AP PHOTO / RAJANISH KAKADE  ©

 

REUTERS / RAJANISH KAKADE  ©

مرد عنکبوتی یک تاکسی در بمبئی را ضد عفونی می کند
 

REUTERS / RAJANISH KAKADE  ©

مردی با لباس مرد عنکبوتی ایستگاه قطار در بمبئی هند را ضد عفونی می کند
 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید

آگهی