به گزارش بازار مشترک، کاخ باکینگهام در انگلیس، خبر درگذشت همسر الیزابت دوم را منتشر نمود. وی در ماه ژوئن 100 ساله می شد. بازار مشترک توجه شما را به تصاویری از زندگی پرنس فیلیپ، همسر الیزابت دوم جلب می کند. 

 

پرنس فیلیپ، مردی که نزدیک یک قرن زیست

AP PHOTO  ©

کودکی پرنس فیلیپ
 

AP PHOTO  ©

ازدواج پرنس فیلیپ
 

AP PHOTO  ©

ازدواج پرنس فیلیپ
 

AP PHOTO / ANONYMOUS ©

پرنس فیلیپ در سال 1963

AP PHOTO  ©

پرنس فیلیپ و ملکه الیزابت دوم

AP PHOTO  ©

پرنس فیلیپ نزدیک به صد سال زندگی رد و به تازگی از بیمارستان مرخص شده بود
 

AP PHOTO / LESLIE PRIEST ©

پرنس فیلیپ نزدیک به صد سال زندگی رد و به تازگی از بیمارستان مرخص شده بود
 

AP PHOTO  ©

پرنس فیلیپ و گروه بیتلس

AP PHOTO  ©

پرنس فیلیپ

 AP PHOTO / DENNIS COOK ©

پرنس فیلیپ همسر ملکه الیزابت در سال 2021 در گذشت

AP PHOTO / ALASTAIR GRANT ©

پرنس فیلیپ

AP PHOTO / FRANK AUGSTEIN ©

پرنس فیلیپ همسر ملکه الیزابت در سال 2021 در گذشت
 

AP PHOTO / ADRIAN DENNIS ©

پرنس فیلیپ در سال 2020
 

AP PHOTO / ALASTAIR GRANT ©

پرنس فیلیپ همسر ملکه الیزابت در سال 2021 در گذشت
 

 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید

آگهی